S.W.V. Militair Wapen Nederland

Wat is eigenlijk S.W.V. Militair Wapen Nederland (M.W.N):     

              
                   
Op 18 november 1989 is onze vereniging opgericht uit onvrede over de wijze waarop andere wedstrijden werden georganiseerd.                   
                   
M.W.N. is aangesloten bij de KNSA onder nummer 6320 en is ingeschreven                    
bij de kamer van koophandel voor Midden-Gelderland  te Arnhem onder nummer V. 124143 en goedgekeurd door Defensie onder nummer JZ/7781.                   
                   
M.W.N. heeft zich tot doel gesteld tegen minimale kosten, jaarlijks ca. 8 goed georganiseerde wedstrijden te houden voor .30M1-karabijn, veteranen geweer en Militair Wapen, in een jaarlijkse competitie per categorie, de z.g. “SUPER PRESTIGE”- wedstrijden.                   
Per jaar komt er dan uit deze wedstrijden een “SUPER PRESTIGE” –kampioen naar voren.                   
                   
De wedstrijden die wij organiseren worden gehouden op schietbanen (in- en outdoor) door het gehele land.                   
Er wordt geschoten volgens het K.N.S.A. schiet - en wedstrijdreglement, wat o.a. inhoudt:                   
                   
De wapens dienen in originele standaard uitvoering te verkeren en er mag gebruik worden gemaakt van schiethulpmiddelen zoals schietjassen, -broeken, -riemen, -petten, -schoenen, e.d..   

               
Het gebruik van 1 knielkussen en het gebruik van een normale schietbril (niet diafragma verkleinend) is toegestaan.                   
                   
Bij de oprichtingsvergadering is besloten dat men slechts lid kan worden van M.W.N. als men al lid is van een erkende schietvereniging die is aangesloten bij de K.N.S.A. en men in het bezit is van een “Verlof tot het voorhanden hebben” van het schietwapen.                   
                   
Bent u het eens met onze doelstelling en wilt u ook lid worden van M.W.N., zoals al velen voor u, dan kunt u zich aanmelden via een aanmeldingsformulier of via de knop “contact” bovenaan op deze pagina.                    
Bij aanmelding dient u gelijktijdig de jaarcontributie, zijnde € 40,00 over te maken op het aangegeven banknummer.                   
                   
Over de verdere gang van zaken binnen de vereniging wordt u op de hoogte gehouden d.m.v. onze enige malen per jaar verschijnende clubbrieven en natuurlijk deze site. Tot ziens op onze wedstrijden.