S.W.V. Militair Wapen Nederland

1 juni 2010
LET OP : ISK Harskamp tot nader order gesloten !!!                                                       
                               
Het civiel gebruik (dus ook Militair Wapen Nederland) van het Infanterie Schietkamp de Harskamp is tot nader order niet toegestaan.                               
Daarmee komt de wedstrijd van  12 juni vooralsnog te vervallen.                               
Voor ontwikkelingen hieromtrent zie :             http://www.knsa.nl/actueel_detail.asp?NieuwsID=263               
Wij houden u op de hoogte via onze site.                               
                               
Beste Mensen, als U met de muisaanwijzier op de onderstreepte woorden Militair, Veteraan of Karabijn M1 drukt worden de uitslagen van dat onderdeel weergegeven. Als u op de onderstreepte tekst drukt die    bij de wedstrijden staat komt U terecht op aanvullende informatie van die dag.                               
                               
Let op!   Voor de goede orde attenderen wij u voor de zekerheid nog eens op            
de gedrag- en spelregels en met name artikel 12 voor onze prachtige vereniging.                   
Laten we er samen toezien op de naleving van deze regels voor onze eigen veiligheid!                               
Tevens hebben we het schiet- en wedstrijdreglement.

Ieder jaar organiseren we zo mogelijk 8/9 "super prestige" wedstrijden de disciplines;                
militair geweer en veteranen geweer en .30 M1 karabijn.                
De "super prestige" houdt in dat de nummers "1" van de drie disciplines(de beste 6 uit 9 wedstrijden) na de laatste wedstrijd in een onderlinge barrage uitmaken,                
wie de prachtige "super prestige bokaal" voor een jaar mee naar huis mag nemen.                
voor de nummers "1, 2 en 3" uit de eindstanden in de drie categorieën zijn ook fraaie geldprijzen beschikbaar.  

             
Let Op!!                    
Daar de belangstelling voor onze wedstrijden groot is kunt u het beste zo spoedig mogelijk inschrijven. We schrijven in op volgorde van binnenkomst. Als de wedstrijd vol is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. Iedereen dient voor deze serie opnieuw in te schrijven.                    
Van degenen die voor het gehele jaar tegelijk inschrijven, wordt verwacht dat zij aanwezig zijn en niet zomaar wegblijven. Afzeggen s.v.p 2 weken voor de wedstrijddatum.                    
                    
Een blijvend vriendelijk verzoek:                    
Wilt u bij de aanschrijving voor de volgende wedstrijd goed controleren of u in de goede categorie  (K van Karabijn, V van veteraan of M van Militair) bent ingedeeld en belt u ons dan ruim van tevoren als het niet goed is.                     
Tijdens de wedstrijd alles omzetten is lastig en tijdrovend en het is toch zo simpel.                    
K= .30 M1 Karabijn / V = veteranengeweer, dus bij ons alle kaliber .30 geweren en M = modern militair geweer dus alle .223 kalibers.                    
Een paar uitzonderingen daargelaten. Bij voorbaat dank!